Het bestuur van vereniging Supporters Steunen Feyenoord nodigt de leden van onze verenging uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

 

De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op woensdag 5 juni 2019 in De Rode Zaal op jeugdcomplex Varkenoord aan de Olympiaweg 74-76 te Rotterdam en vangt aan om 19:30 uur.

Agenda ALV Vereniging Supporters Steunen Feyenoord:

Datum: 5 juni 2019
Locatie: De Rode Zaal op jeugdcomplex Varkenoord aan de Olympiaweg 74-76 te Rotterdam
Aanvang: 19:30 uur

 1. Welkom door de voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag ALV 28-11-2018
 4. Algemene Zaken door de voorzitter
 5. Toelichting Jaarverslag 2018-heden
 6. Financieel Verslag 2018-heden
 7. Verslag en advies van Commissie van Onderzoek
 8. Voordracht en benoeming Commissie van Onderzoek
 9. Verslag bestemming gelden en toelichting namen
 10. Instellen stemcommissie uit de leden
 11. Stemming over beëindigen Vereniging Supporters Steunen Feyenoord. De vereniging zal voortbestaan als de Stichting Supporters Steunen Feyenoord teneinde de belastingvrije investering in de Jeugdopleiding van de BVO Feyenoord op Varkenoord te kunnen doen.
  Als het benodigde quorum voor een geldige stemming niet gehaald wordt cf. de statuten (art. 14 pt. 3) van onze vereniging, is op 12 juni a.s. een Bijzondere Algemene Ledenvergadering op Varkenoord uitgeschreven. (zie pagina "Belangrijke Stukken")
 12. Rondvraag
 13. Einde om 20:30 uur

U kunt alle bovengenoemde stukken downloaden op de pagina "Belangrijke Stukken". Inmiddels is bij deze stukken, onder de categorie statuten, de concept akte voor de omzetting van de Vereniging SSF naar de Stichting SSF geplaatst.

FacebookTwitterYoutubeFeed